BLOG

 

Vyložím nákup z Lidl-u a pôjdem s Hedou do Ikei

 

Divadlo Petra Bezruče uviedlo hru Heda Gablerová, s podtitulom - teorie dospělosti. Ide o autorskú parafrázu Anny Saavedry na Ibsenov text. Keďže som pôvodnú hru nečítala, nemôžem zhodnotiť, koľko z autora vo výslednom kuse zostalo, avšak parafráza bola silne citeľná. Už v nadpise spomínané dva obchodné reťazce v kombinácii s podtitulom determinujú inscenačný kľúč zvolený inscenačným tímom. Kvantita možností, konzumný život v monogamnom vzťahu, minulosť, ktorá sa vracia a budí výčitky svedomia, rozhodnutia, ktoré oľutujeme, slabá vôľa, silná vôľa, záväzok, zodpovednosť, nuda. Zároveň, akcentovaná pasívna agresia žien voči ženám. Boj o hierarchiu, pozíciu vo vzťahu, dominanciu. Nad všetkým akosi ale stále dominuje nuda. Sme strašne ďaleko od detských ihrísk, každé rozhodnutie má príšerne veľkú váhu a dopad.

Vyzdvihujem zvolenú cestu choreografie v scéne Eilertovho zvádzania Hedy a jej odmietania, ktorá napriek tomu, že sa spolu so scénou Hedinej predstavy o vražde všetkých postáv, úplne vymyká nastavenej poetike, trefne vypovedá o vzťahu a stave charakterov, jasná akcia, jasný odkaz.

Na scéne dominuje po celý čas obrovská kartónová škatuľa, ktorej rozuzlenie je nakoniec mimoriadnym sklamaním. Nielen, že sa odhalením jej obsahu nijako nezavŕši oblúk postavy, či inscenácie, ale v konečnom dôsledku aj ona samotná úplne stráca zmysel, a len potvrdzuje divákovi, že nemá v predstavení hľadať a lúštiť symboly. Jediným, v mojich očiach, funkčným symbolom je niekoľko krát opakovaná Ikea, ktorá môže byť v kontexte, ktorý naznačuje podtitul, symbolom dospeláckeho stereotypu, do ktorého sa dostávame spolu s akceptovaním dospelosti ako takej.

Celkovo mám pocit, že sa inscenácia zasekla niekde na pol ceste. Ako u spracovania vypovedajúcich vrstiev, tak po vizuálnej stránke, úprave či tlmočení textu. Nie je pre mňa teda potrebné ďalej rozoberať jednotlivé zložky, či ideové intencie.

Na záver pripájam aspoň osobnú interpretáciu, ktorú mi zhliadnutý kus s tým, čo ho tvorilo, ponúkol:

Ikea. Švédsko. Katalóg. Lidl. Nemecko. Správna voľba. Heda Gablerová. Nórsko. Život.

 

Hana Launerová

Add a comment