Po sametu

 

Není žádným překvapením, že v souvislosti s třicetiletým výročím Sametové revoluce proběhla i na Ost-ra-varu inscenace na toto téma. Absintový klub Les uvedl v rámci off-programu inscenaci Po sametu aneb Tahle země není pro blbý v režii Tomáše Vůjtka, který je i jejím autorem. Premiéra proběhla teprve 15. listopadu při projektu sametOVA, takže se jedná o novou a aktuální věc.

Tato satira na politickou situaci nejen před revolucí, během ní, ale i po revoluci provede diváka celými třiceti lety až po aktuální politickou situaci. Divákovi je tedy umožněno zavzpomínat si trochu originálnějším způsobem na události před třiceti lety, a zároveň, což je i hlavním cílem, se nad nimi zamyslet. K čemu to vlastně bylo? Co to vlastně oslavujeme a proč? Máme se nakonec teď líp? Takové tematické otázky si může položit každý po zhlédnutí této nespoutané satiry.

Na scéně účinkují členové Svatováclavského sboru: čtyři skuteční muži a jedna dominantní neskutečná žena, výstupy komentují dva moderátoři. Jejich promluvy a citace angažovaných osob z novin nebo různých politických událostí zhodnocují, zpochybňují a kritizují Sametovou revoluci a události po ní. Nejedná se pouze o jakési střídavé stand-upy, ale také o zpívané výstupy, jejichž autorem je také Vůjtek a jsou doprovázeny živou hudbou. Těmi se postavy snaží nezdolně prosadit své názory, což se hereckými výkony opravdu povedlo, hlavně co se týče nadsázky a satirické nálady.

Pro někoho, kdo revoluci zažil je pak inscenace skvělým ohlédnutím do minulosti a návodem ke kritickému uvažování nad ní. Pro mladší generaci je spíš takovým návodem k zamyšlení se nad tím, co nás o revoluci učí nebo co nám o ní říkají.

 

Šárka Beníčková